ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸುಸ್ವಾಗತ  Welcome

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 
2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ, ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. 
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

Hassan Institute of Medical Sciences is one of the most reputed medical college in Karnataka, India. Started in 2006 by Government of Karnataka.

Admissions to undergraduate courses can be gained through the National Eligibility and Entrance Test (NEET) conducted by the Government of India.
 
Image Gallery
Bye-Law (pdf)
 

Quotation for  Office table and wall clock 

 

Action for sale of scrap material

Walk-in-interview merit list of Research Assistant and Laboratory technologist, VRDL, Microbiology Department

Corrigendum of walk-in-interview of Radiotherapy Asst Prof

SENIORITY LIST OF STAFF NURSES, AS ON 31-03-2017

1) Corrigendum for Tablets and Injection tender
2) Corrigendum for suture Materials and miscellaneous items tender

Selection list Teaching staff and Non- teaching staff

VRDL-  DEPT OF MICROBIOLOGY MERIT LIST OF CANDIDATES
1) Merit List Research Scientist (Non-Medical)
2) Merit List Research Scientist (Medical)
3) Merit List Laboratory Technologist

Medical Equipment of various Department of HIMS

30.4.2016 walk-in -interview list of candidates
© Copyright 2014, All rights reserved. Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan-573 201. Karnataka, India. Phone :+91-8172 - 231699
::: Concepty by Koni Technologies :::